Predchádzajuci
Nasledujúci

RD BOMA

Lokalita: Borinka

Náš projekt rodinného domu nad Borinkou pri Bratislave je zasadený vo svahu s výhľadom na okolie Malých Karpát s Pajštúnom v pozadí. Majiteľ má predchádzajúce skúsenosti so stavbami rodinných domov a tak sme dostali voľnejšiu ruku pri návrhu ale samozrejme všetko v medziach reálnych možností a požiadaviek.